فرمانداران پیشین

نام و نام خانوادگی
تحصیلات
آغاز خدمت
پایان خدمت
عکس

منوچهر حیاتی
فوق لیسانس
۹۰/۰۴/۹
۹۲/۰۵/۰۹

قائد اسلامی نسب
فوق لیسانس
۸۸/۱۲/۱۱
۹۰/۰۴/۰۸

بهنام مریدی
لیسانس
۱۹/۱۰/۸۴
۱۰/۷/۸۸

علی عماد
لیسانس
۳۱/۶/۸۳
۱۹/۱۰/۸۴
 

عبدالکریم فدعمی
لیسانس
۲۸/۶/۷۹
۲۸/۶/۸۳
 

ستار اکبر زاده
فوق لیسانس
۳۱/۵/۷۴
۲۸/۶/۷۹
 

جمشید پارسایی
فوق دیپلم
۳۱/۱/۷۳
۳۱/۵/۷۴
 

حمید رضائیان
فوق دیپلم
۱۲/۶/۶۸
۳۱/۱/۷۳
 

جاسم مجیدی پور
لیسانس
۲۴/۱۰/۶۷
۱۲/۶/۶۸
 

موسی مومن نژاد
لیسانس
۳۰/۸/۶۷
۲۴/۱۰/۶۷
 

غلامرضا محمد جعفری
فوق لیسانس
۱۷/۱۱/۶۶
۳۰/۸/۶۷
 

فرهاد بغدادی
لیسانس
۳۰/۴/۶۴
۱/۱۰/۶۶
 

جعفر نوری موسی
لیسانس
۱۸/۵/۶۰
۲۹/۱۲/۶۳
 

هوشنگ کلابکش
لیسانس
۱۰/۶/۵۹
۳۱/۴/۶۰
 

قدیر رجب زاده
لیسانس
۱۷/۱۱/۵۸
۲۷/۵/۵۹