ادارات واقع در شهر بندر امام خمینی(ره)

نام دستگاه
نام مدیر
آدرس/ تلفن
آدرس اینترنتی
گزارش عملکرد

آب جنوبشرق

 
 
 

آب و فاضلاب
ابراهیم علوانی
 
 
 

آموزش و پرورش
گنجی
 
 
 

اداره برق
جوکار
 
 
 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نظری
 
 
 

امام جمعه
محمد تابش
 
 
 

صنعت،معدن و تجارت
بدری
 
 
 

بنادر و دریانوردی
ابراهیم ایدنی
 
 
 

بنیاد شهید
 
 
 
 

پایانه بندر امام (ره)
ناصری
 
 
 

پلیس راه
اسدی
 
 
 

تأمین اجتماعی شماره ۱
مهرانفر
 
 
 

تأمین اجتماعی شماره ۲
ضیاء صباغ
 
 
 

ورزش و جوانان
تهذیبی
 
 
 

ثبت احوال
سوقی 
 
 
 

حوزه علمیه برادران
 
 
 
 

حوزه علمیه خواهران
 
 
 
 

دادگاه
هلالی
 
 
 

دارایی و امور مالیاتی
سعید حوایج
 
 
 

دانشگاه پیام نور
جمال کاظمی اصل
 
 
 

راه آهن
 
 
 
 

شهرداری
علی گلمرادی
 
 
 

شهرک صنعتی
علی علیپور
 
 
 

کشتیرانی جنوب
احمد زنگوئی
 
 
 

کمیته امداد
قنبری
 
 
 

اداره گاز
چعبی
 
 
 

گمرگ
 بختیاری
 
 
 

مخابرات
ابوعلی
 
 
 

مسکن و شهرسازی
خاکسار